50Ω系列同轴固定负载(≤100W)

◇ DC-40GHz,1W-100W ◇ 工作频带宽,驻波系数低 ◇ 可靠性高,重复性好 ◇ 抗脉冲,抗烧毁能力强 ◇ 可按照客户要求设计和生产。同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率,可作为天线的假负载和发射机终端。也可以作为多端口微波器件如环行器、方向耦合器的匹配端口,从而保证特性阻抗得到匹配,进行精确测量。
NO. 型号 平均功率(W) 峰值功率(KW) 频率范围(GHz) 驻波比 连接器形式 图片
 1  SSMPF&SMPMF0.5-50  0.5  50  DC-50  1.80  SMPM(F)/SSMP(F)   
 2  SMPF1-20  1    DC-20  1.35  SMP(M)   
 3  SMPF2-50  2    DC-50  1.40  SMP(M)   
 4  2.4TF2-50  2  0.2  DC-50  1.30-1.35  2.4mm   
 5  2.4TF5-50  5  0.2  DC-50  1.30-1.40  2.4mm   
 6  2.92TF2-40  2  0.2  DC-40  1.20-1.25  2.92   
 7  2.92TF5-40  5  0.2  DC-40  1.20-1.35  2.92   
 8  2.92TF10-40  10  0.2  DC-40  1.25-1.35  2.92   
 9  2.92TF20-40  20  0.2  DC-40  1.25-1.35  2.92   
 10  2.92TF50-40  50  0.2  DC-40  1.20-1.35  2.92mm   
 11  3.5TF2  2  0.5  DC-26.5  1.15-1.20  3.5mm   
 12  3.5TF5  5  0.5  DC-26.5  1.15-1.20  3.5mm   
 13  3.5TF10  10  0.5  DC-26.5  1.15-1.25  3.5mm   
 14  3.5TF25  25  0.5  DC-26.5  1.15-1.25  3.5mm   
 15  3.5TF50  50  0.5  DC-26.5  1.15-1.25  3.5mm   
 16  3.5TF100-26.5  100  0.5  DC-26.5  1.30-1.40  3.5mm,SMA,SMK   
 17  SSMAF  2  0.25  DC-18  1.15-1.30  SMA   
 18  SMAFE  2  0.25  DC-18  1.10-1.35  SMA(M)   
 19  SMAFG  2  0.25  DC-18  1.03-1.20  SMA   
 20  SMA-RPT  2  0.1  DC-12.4  1.15-1.25  SMA(M) Reverse polarity   
 21  SMAF1-18  1  0.1  DC-18  1.05-1.30  SMA(M)   
 22  SMAF2  2  0.25  DC-26.5  1.20-1.25  SMA   
 23  SMAF5  5  0.5  DC-26.5  1.10-1.30  SMA,3.5mm,2.92mm   
 24  QSMAF10  10  0.5  DC-6  1.20  QSMA   
 25  SMAF10  10  0.5  DC-26.5  1.10-1.30  SMA,3.5mm,2.92mm   
 26  SMAF25  25  1  DC-26.5  1.30  SMA   
 27  SMAF50  50  1  DC-26.5  1.30  SMA   
 28  TF2-A(B)  2  0.5  DC-6  1.15-1.25  N,SMA,BNC,TNC   
 29  TF2GH  2  0.5  DC-18  1.10-1.30  N   
 30  TF2-7/16-3G  2  1  DC-3  1.10  7/16(M)   
 31  TFE2  2  0.5  DC-8  1.10-1.25  N(M)   
 32  TFC5  5  0.5  DC-18  1.10-1.30  N   
 33  TF5  5  0.5  DC-6  1.15-1.25  N,BNC,SMA,TNC,7/16   
 34  TFE5  5  1  DC-6  1.15-1.25  N(M)   
 35  TF5GH  5  0.5  DC-18  1.10-1.30  N   
 36  TF5-7/16-3  5  0.5  DC-3  1.10  7/16(M)   
 37  TF10  10  1  DC-6  1.15-1.20  N,BNC,SMA,TNC   
 38  TF10GH  10  1  DC-18  1.30-1.40  N,SMA   
 39  TFE10  10  1  DC-4  1.15-1.30  N   
 40  TF25  25  1  DC-6  1.15-1.25  SMA,N,7/16,TNC,BNC   
 41  TF25GH  25  1  DC-18  1.20-1.40  N,SMA   
 42  TFE25  25  1  DC-4  1.15-1.30  N   
 43  TF30  30  10  DC-6  1.10-1.30  N,SMA,7/16,TNC,BNC   
 44  TFE30  30  1  DC-4  1.15-1.30  N   
 45  TF50-A  50  10  DC-4  1.05-1.20  N,SMA,7/16,TNC   
 46  TFE50  50  1  DC-10  1.10-1.25  N   
 47  WTF50-A(B)(C)  50  5  DC-10  1.15-1.35  N,7/16   
 48  TF50GH-A(B)  50  1  DC-18  1.25-1.40  N,SMA,TNC   
 49  TF50GH-C  50  5  DC-18  1.15-1.35  N,SMA,TNC   
 50  TF60  60  1  DC-4  1.05-1.20  N,SMA,7/16   
 51  TF60G  60  1  DC-10  1.15-1.40  N   
 52  TF80  80  10  DC-4  1.10-1.25  N,7/16,TNC   
 53  TF80GH  80  1  DC-18  1.20-1.40  N,SMA,TNC   
 54  WTF80  80  5  DC-18  1.15-1.55  N,SMA   
 55  TF100-2-D  100  5  DC-2  1.25  N(F)   
 56  TF100  100  10  DC-4  1.10-1.25  N,7/16   
 57  TF100G(F)  100  5  DC-18  1.25-1.40  N,SMA,TNC   
 58  TF100G-C  100  5  DC-18  1.25-1.30  N,SMA,TNC   
 59  WTF100  100  5  DC-18  1.15-1.55  N,SMA   
 60  4.3/10TF10  10  1  DC-6  1.20-1.25  4.3/10   
 61  4.3/10TF25  25  1  DC-6  1.20-1.25  4.3/10   
 62  4.3/10TF50  50  5  DC-8  1.15-1.30  4.3/10   
 63  4.3/10TF100-D  100  5  DC-4  1.20-1.25  4.3/10   
 64  4.3/10WTF100  100  5  DC-6  1.20-1.30  4.3/10   
 65  4.3/10WTF150  150  5  DC-6  1.20-1.30  4.3/10   
 66  4.3/10WTF200  200  5  DC-6  1.20-1.30  4.3/10   
 67  QMAF-1  1  0.25  DC-6  1.15-1.20  QMA   
 68  TF50-B(C)  50  1  DC-6  1.10-1.25  N,SMA,TNC,BNC   
  • 上海华湘计算机通讯工程有限公司
  • 地址:上海市田州路99号13号楼3层 邮政编码:200233
  • 电话:021-54451398/54451395 E-mail:shx@shhuaxiang.sina.net
  • 传真:021-64958230 Web:www.shx-sh.com
  • 版权所有 翻版必究  沪ICP备11026574号
  • 技术支持:上海讯望信息技术有限公司